Rezervační systém sDiary

Komplexní rezervační systém s bohatým nastavením parametrů, provozovaný jako služba, postavený na frameworku ProcessWire

Komplexní systém provozovaný jako služba je tak jako většina složitějších webů a webových aplikací postaven na content frameworku ProcessWire. Jedná se o jednu z nejzajímavějších zakázek, které jsem měl tu čest realizovat. Moje práce se týkala pouze vlastní aplikace a její klientské administrace, obsah a webdesign veřejně přístupných informačních stránek je dílem provozovatele sDiary.

Provozovatel sDiary je mimořádně pečlivý, metodický a erudovaný. Díky tomu mohla být spolupráce na konceptu a tvorbě aplikace velmi konstruktivní. Již výchozí do provozu spuštěná verze se ukázala jako zcela funkční a uživatelsky přívětivá. Mohli jsme si tak dovolit v následných etapách doplňovat nové vlastnosti a možnosti jemnějšího nastavení a doplňkových funkcionalit. Poskytované vlastnosti jsou schopny úspěšně konkurovat i podobným službám 'velkých hráčů', jejichž vývoj bezpochyby vyžadoval několikanásobně vyšší investici.

Město Klatovy - informační web

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website