Architektura

Zastavovací studie

Něco chcete stavět. A nevíte, jak to bude velké, jak to může vypadat a jaké nároky je třeba dodržet. Potřebujete základní provozně prostorovou rozvahu, abyste mohli pokročit dál.

Potřebujete materiál, kterým doplníte svou ekonomickou rozvahu a přesvědčíte investory, že Váš záměr je realistický.

Potřebujete ukázat, jak Váš sen může být sexy.

Architektonická studie

Architekt musí nejen myslet na provozní logiku, technické náležitosti a ušlechtilý vzhled, ale především na lidi. Musí rozumět jejich potřebám. Dobrý dům je jako dobré oblečení. Musí Vám sednout a musíte se v nich cítit dobře.

Rekonstrukce

Chystáte velké změny? Chce to odvahu i uvážlivost.

Někdy stačí málo a svůj barák nepoznáte, jindy je třeba se odhodlat k zásadním úpravám. Přemýšlíte o tom už dlouho a stále se nemůžete správně rozhodnout.

Potřebujete někoho, kdo se dokáže podívat na věc nezaujatě, poučeně a kreativně.
Kdo Vám vysvětlí, jaké kroky jsou nezbytné a kde naopak můžete ušetřit.

Město Klatovy - informační web

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website