Atelier Miloslav - Grafika a typografie
Atelier Miloslav Heřmánek
Grafické návrhy a DTP, web development, 3D modelování, design a interier, architektonická koncepce
One man show: 25 years on the stage...
Multiprofesní zakázky
grafika

Grafika a typografie

Knihy a typografie

Knižní tvorba je krásná práce. V době elektronických dokumentů papírová kniha znamená klidné spočinutí v pohodlném křesle u intimního světla lampičky. Kniha není mrtvá.

Kniha nás osvobozuje od všudypřítomných monitorů, tlačítek a všelijakých vymožeností. Připomíná nám, že jsme lidé a ne jen uživatelé počítačů. Knihy dělám rád.

Logo

Ve firemní prezentaci tvoří logo základ.

Je výpovědí o tom, jaká firma je, co reprezentuje. Logotyp je značka kvality a kondenzované vyjádření firemní identity.

Budovat značku a důvěru je dlouhý proces a návrh logotypu stojí na jeho počátku.

Donutí Vás přemýšlet, v čem jste jedineční, jaké jsou Vaše hodnoty a v co věříte.

Firemní styl

Corporate identity - zaklínadlo reklamních agentur. Ne neprávem.

Zbytečně je firemní identita redukována jen na grafické produkty. Může se promítat i do prostoru, do Vašich interiérů, do způsobu, jak komunikujete se svými klienty, prolíná vším.

Nastavit pravidla tak, aby byla srozumitelná a jednoduchá není právě snadné. Formálně připravený grafický manuál nestačí.

Katalogy a prospekty

Každou činnost je třeba nějak prezentovat. Přesto, že stále více možností dává elektronická prezentace, neztrácí papírové reklamní materiály svůj význam.

Výhodou je, když elektronické i papírové katalogy na sebe navazují a mají analogickou obsahovou i formální strukturu.
QR kódy umožňují snadné nasměrování na příslušnou webovou stránku produktu.

Reklamní materiály

Inzeráty, billboardy, plakáty, reklamní webové bannery, prezentační digitální média, reklamní flashové hry,...

Je toho mnoho, co lze zapojit do propagace služeb či výrobků. Zde opět platí, že volba efektivní strategie a provázanost použitých prostředků přináší lepší výsledky a finanční úspory. Pokud vše můžete získat na jednom místě, ušetříte i na snadné komunikaci a koordinaci.
Nepotřebujete prostředníky.

Grafika pro výstavnictví

Návrh a realizace výstavních panelů

Kromě architektonického řešení výstavních a muzeálních expozic, je možno poptávat samozřejmě i kompletní grafiku pro výstavy.

Grafika pro volební kampaně

Podzim 2016 byl ve znamení voleb do krajských zastupitelstev. Měl jsem tu čest připravovat veškerou grafiku (a nový web) pro volební kampaň Starostů pro Liberecký kraj a ověřit si, že i v minimalistickém týmu a bez PR agentur lze realizovat rozsáhlou a úspěšnou kampaň.

Ilustrace

Pojem ilustrace je značně široký. Od ryze výtvarných kreací pro výtvarnou složku beletristické literatury až po technické instruktážní nákresy do produktových katalogů.

Stejně tak je široká škála výtvarných technik. Je libo akvarel či volnou perokresbu? Nebo bude lépe vyhovovat exaktní kresba, jejímž základem je 3D model výrobku?

Ilustrace má často větší vypovídací hodnotu než fotografie. Eliminuje nepodstatné a zvýrazní to, co je předmětem popisu.

Neexistují žádná omezení, možné je takřka vše. A díky dalším technologiím lze ilustraci též animovat nebo ji připravit jako interaktivní.

Fotomontáže

Surrealistické scény nebo zasazení výrobku do prostředí, kde jej nebylo možné vyfotit. Počítačové fotomanipulace mají velké možnosti, zvláště když je možné využít i výstupů 3D vizualizací.

Má-li být výsledek dokonalou iluzí, vyžaduje velkou péči. Osvětlení a stíny, barevnost, míra rozostření, odlesky, vše je potřeba uhlídat, aby fotomontáž působila naprosto přirozeně.

Velkoplošný tisk

Nejmodernější technologie velkoplošného digitálního tisku se uplatňují nejen na tradičních materiálech. Netisknou se jen billboardy.

Vyrábět lze takto i interiérové tapety se zakázkovým dezénem, skleněné vitráže, individuálně dekorované nábytkové dílce, podhledy, obklady stěn, ba i podlahové prvky.

Od doby, kdy jsem se tomuto progresivnímu oboru začal věnovat, došlo k neuvěřitelnému posunu.

Předtisková příprava pro ofset, DTP

Počítačová příprava tiskovin pro ofset, tzv. desktop publishing. I tato oblast se neustále vyvíjí. Dávno jsou pryč doby, kdy se chodilo kontrolovat data na osvitku. Korektně připravený dokument PDF je obecně přijatou normou a dodržení zavedených standardů podmínkou bezproblémového tisku.

Co se nezměnilo, jsou typografická pravidla.

Portfolio - výběr z realizovaných zakázek


 

© 2005-2017 Miloslav Heřmánek | Miloslav Design

CZIN.eu ONCZ.NET